Để thảo luận về xây dựng của bạn, xây dựng và củng cố thị trấn công nghiệp tăng cường Iwai Nakagawa, Fukuoka là Tổng công ty!

お問合せ


ĐIỆN THOẠI:092-408-1553
Fax:092-953-1168
Nhật bản 811-1346
Fukuoka, Fukuoka-Shi Nakagawa-chợ Oaza Nishihata 847-17